Seminar om stamcelletransplantasjon

Unlisted
Cover Photo

Sep

13

12:00pm

Seminar om stamcelletransplantasjon

By Blodkreftforeningen

Unlisted
For første gang inviterer Blodkreftforeningen til et seminar om stamcelletransplantasjon. Hva er egentlig stamcelletransplantasjon, hva er forskjellen på autolog og allogen transplantasjon - og hva brukes når? Vi har med oss landets fremste ekspertise på området, samt pasienter som deler sine erfaringer, og legger til rette for spørsmål.
På seminaret møter du blant annet:
  • Tor Henrik Anderson Tvedt, ansvarlig overlege for transplantasjoner ved OUS
  • Mona Hørtun, som var den første pasienten ble stamcelletransplantert med fremmed donor i Norge
  • Stein Evensen, professor emeritus ved OUS, den første som gjennomførte en stamcelletransplantasjonmed fremmed donor i Norge

hosted by

Blodkreftforeningen

Blodkreftforeningen

Open in Android app

for a better experience