Kunnskapsdag i Stavanger

Unlisted
Cover Photo

Nov

14

9:00am

Kunnskapsdag i Stavanger

By Gynkreftforeningen

Unlisted
10.00–10.15: INNLEDNING OG HILSEN FRA GYNKREFTFORENINGEN
Gynkreftforeningens leder Siri Berg forteller om foreningens arbeid og ønsker velkommen til kunnskapsdagen.
1
0.15–10.30: UTFORDRINGER OG MULIGHETER
Leder i Gynkreftforeningen Siri Berg, styreleder i lokallag Stavanger og omegn, Tone Nikolaisen og gynekolog ved Stavanger universitetssykehus, Cecilie Fredvik Torkildsen samtaler om programmet for dagen og de viktigste kampsakene og de største utfordringene Gynkreftforeningen arbeider med på vegne av medlemmene.

10.45-11.15 GYNEKOLOGISK KREFT, DIAGNOSER OG BEHANDLING
Gynekolog ved Stavanger universitets sykehus, Cecilie Torkildsen, forteller om de ulike diagnosene, hvordan sykdommene behandles.

11.15–12.00 OM SENSKADER OG KONSEKVENSENE FOR KVINNENE SOM BLIR RAMMET
Siri Berg presenterer funn fra medlemsundersøkelsen til Gynkreftforeningen som viser det store omfanget av senskader blant kvinner som er behandlet for gynekologisk kreft.
Fysioterapeut Bertine Tangeland fra Pusterommet, Stavanger sykehus, forteller om de senskadene som kan oppstå, om behandling, forebygging og lindring.
Pasienthistorier og spørsmål fra gjester i sal og på nett

1200–1215 pause

1215-1300 DEBATT
Over 80 prosent av de som har vært rammet av gynekologisk kreft sliter med senskader flere år etter at behandlingen er avsluttet. Mye taler for at underlivskreft er en av kreftformene som gir mest alvorlige plager lang tid etter behandling, for noen livet ut.

Kamzy Gunaratnam er Arbeiderpartiet sin kvinnehelsepolitiske talsperson og sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortingen. Hun kommer for å diskutere utfordringene som Gynkreftforeningens medlemsundersøkelse avdekker. Hva skal til for å etablere et tverrfaglig landsdekkende tilbud for dem som sliter med skader etter kreftbehandling?

1300–1400 Lunsj

14.00–14.40 SEKSUELL HELSE
Hvordan få best mulig seksuell helse etter behandling for gynekologisk kreft. Ved sexolog Solveig Fridheim Torp fra Kreftomsorg Rogaland. Hun presenterer også det unike tilbudet som Kreftomsorg Rogaland har og svarer på spørsmål.

14.40-15.10. HVA ER NYTT INNEN BEHANDLING OG FORSKNING
Seksjonsoverlege gynekologisk kreft, Kvinneklinikken, ved Stavanger universitetssykehus, Elisabet Berge-Nilsen, forteller om lovende ny behandling og om kliniske studier. Hun svarer på spørsmål fra publikum etter presentasjonen.
15.10-15.30 Pause
1530–1610 PAKKEFORLØP HJEM
Hva er Pakkeforløp hjem for kreftpasienter, og hva kan dette bety for personer som får kreft? Rådgiver i Kreftforeningen Stavanger, Kristin Eikill

Sekretariatsleder Eddy Grønset og Siri Berg samtaler med Kristin Eikill, og Elisabeth Berge-Nilsensvarer på spørsmål fra publikum i salen på nett.

hosted by

Gynkreftforeningen

Gynkreftforeningen

Open in Android app

for a better experience