FYRET, HVAD GØR JEG NU?

Cover Photo

Feb

13

6:30pm

FYRET, HVAD GØR JEG NU?

By ARACA® Coaching™

Inden for en kontekst af at være blevet opsagt kan ACT Matrix Coaching have tre betydningsfulde effekter:

1. **Følelsesmæssig håndtering:** Coachingen støtter i håndteringen af følelser som usikkerhed, stress og frustration efter afskedigelsen, hvilket kan hjælpe med at reducere den negative påvirkning af disse følelser.

2. **Karriereretning og genopbygning:** ACT Matrix Coaching kan hjælpe med at skabe en ny retning i karrieren ved at identificere værdier og mål, hvilket kan hjælpe med at genopbygge en meningsfuld karrierestilstand efter afskedigelsen.

3. **Selvstyring og -ledelse:** Coachingen styrker evnen til at styre og lede ens eget karriereforløb, hvilket er afgørende for at navigere succesfuldt i jobsøgningsprocessen og bevare en positiv tilgang til karriereskiftet.

Ny motivation og energi? - kom og vær med 🥰

♥️ Livet elsker dig
Anna Helene Hjort
- ICF og ACT Matrix Coach
ARACA® - det handler om dig.™

#Psykologiskfleksibilitet #Psykologisktryghed #ACTMatrix #Coaching #ARACA #ACT


Denne ACT Matrix Coaching Session fokuserer på at navigere gennem følelser og handlinger forbundet med at blive fyret fra et job. Her er hovedbudskaberne:

1. Følelsesmæssige Reaktioner : Sessionen begynder med at udforske de umiddelbare følelsesmæssige reaktioner på at blive fyret, herunder overraskelse, bekymring, angst og frygt for fremtiden uden indkomst.

2. Sociale og Selvopfattede Konsekvenser : Den adresserer også de sociale og selvopfattede konsekvenser af at blive fyret, såsom bekymring for hvad andre vil tænke, og hvordan det påvirker ens selvbillede og identitet.

3. Adfærdsmæssige Reaktioner : Der diskuteres forskellige adfærdsmæssige reaktioner, fra at kontakte fagforeninger og advokater til at udtrykke vrede og frustration. Der undersøges også, hvordan disse handlinger kan give midlertidig lettelse.

4. Eksploration af Værdier og Styrker : En væsentlig del af sessionen er dedikeret til at opfordre deltageren til at reflektere over sine værdier, styrker, og hvad der virkelig motiverer og glæder dem. Dette inkluderer at lave lister over, hvad man elsker at gøre, ens kompetencer og værdier.

5. Omformulering og Ny Retning : Den opmuntrer til omformulering af situationen som en mulighed for at genoverveje ens karriere og personlige mål baseret på ens sande værdier og styrker. Dette kan føre til at opdage nye veje og muligheder.

6. Nysgerrighed og Åbenhed : Sessionen fremhæver vigtigheden af at være nysgerrig og åben for nye oplevelser og perspektiver. Ved at blive nysgerrig kan man opdage overraskende nye muligheder og veje fremad.

7. Selvaccept og Positiv Selvtale : Den understreger vigtigheden af selvaccept og at praktisere positiv selvtale, herunder at fejre sig selv som værende god nok og anerkende denne overgang som en gave til sig selv for at udforske nye muligheder.

8. At Skabe en Ny Vej : Til sidst opfordres deltagerne til aktivt at skabe en ny vej fremad ved at integrere deres værdier, styrker og passioner i deres næste karriereskridt, og dermed skabe en fremtid, der er i harmoni med, hvad de virkelig ønsker og har brug for.

Samlet set fremmer sessionen en proces af selvopdagelse, accept, og positiv forandring i lyset af en arbejdsmæssig udfordring, ved at anvende principper fra Acceptance and Commitment Training (ACT).

hosted by

ARACA® Coaching™

ARACA® Coaching™

share

Open in Android app

for a better experience